Egyéb témák

A Svábhegyi fejlődésneurológiai osztály továbbműködik

Az “információs világban”, amelyben élünk, nem meglepő a felbukkanó téves, vagy félreérthető információk. Ilyen volt az is, hogy a Fejlődésneurológiai Osztály a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet bezárásával megszűnt vagy megszűnőben van. Ez azonban tévedés! Fejlődésneurológiai Osztály továbbra is működik a Svábhegyen, zavartalanul ellátja az idegrendszerileg károsodott csecsemők diagnosztikáját és terápiáját. A zavart éppen a téves információ okozza, […] Tovább...

Interjú Dr. Keresztes Zoltánnal a személyiség- zavarokról

Először is meg kéne határoznunk, mi is az a személyiség- zavar? Milyen egy személyiségzavaros ember? Pszichológiailag sokrétű problémáról van szó, mivel a mentális működés több régiójára kiterjed a zavar, az ember-ember közötti kapcsolatra éppúgy mint a beteg gondolkodásmódjára, érzelmi életére. Gyakori hogy nincs rálátásuk betegségükre, és nem is érzik magukat betegnek, miközben a környezetüket érzelmileg […] Tovább...

Hárs György Péter: Egy örökség öröksége: Goethe – a pszichoanalízisben

Ez az előadás inkább ötletadó jellegű ? legalábbis reményeim szerint -, mintsem hogy egy szisztematikusan végigvitt kutatás eredményeit összegezné. Tehát elmesélem Önöknek, hogy mit nem fogok elmondani, amiről ugyanakkor beszélni kellene. Freud Goethe-díja csupán egyetlen, de többféleképp is értelmezhető részlete a történetnek, ami Goethét és a pszichoanalízist összeköti. Tulajdonképpen, Goethe is kaphatott volna Freud díjat, […] Tovább...

Dr. Héjjas István:A kvantummechanika kialakulása és egyes filozófiai és pszichol

A kvantummechanika a XX. század fizikája. Modern ipari technológiánk jelentős részben a kvantummechanikára épül. Ilyen elven működnek az elektronikus készülékek, a lézerek, a számítógépek, a korszerű automatizálási, híradástechnikai és telekommunikációs eszközök. A kvantummechanika elmélete azonban olyan kérdéseket is felvet, amelyek kapcsolatba hozhatók bizonyos pszichológiai, sőt parapszichológiai jelenségekkel, így Jung elméletével a kollektív tudattalanról, a Sheldrake […] Tovább...

Kovács Piroska: Hipnózis és gyógyítás

A hipnózisról röviden A hipnózis szinte egyidős az emberiséggel. A szó gyógyító erejét már évezredekkel Krisztus előtt is ismerték és használták. Az ősi kultúrák ránk maradt tárgyi és írásos emlékei beszélnek erről az ékírásos táblák, a szanszkrit nyelvű törvénykönyvek, a háromezer éves egyiptomi papirusz tekercsek, vagy a Biblia sorai közül. Ennek ellenére a hipnózist még […] Tovább...

Irtzl Károly: A panaszkodás lélektana

Ha elégedetlenek vagyunk valamivel, sokszor tényleg jól esik kipanaszkodni magunkat. Ez egy természetes reakció. Szembesülünk egy problémával, és ahelyett, hogy napirendre térnénk felette, elmennénk mellette, felhívjuk rá valaki figyelmét. Hogy ő is érezze, baj van. Elmondjuk, hogy szerintünk nem úgy történnek a dolgok, ahogy kellene, hogy történjenek. Elmagyarázzuk, hogy ez és ez nem jól működik, […] Tovább...

Dr. Tiringer István: Szaltóból bukfenc, néhány szó egy félrefordításról

Németországban az elmúlt évtizedben egyre több pszichoterápiával foglalkozó tankönyv tartotta fontosnak, hogy a testorientált pszichoterápiákat is bemutassa az olvasóknak (lsd. pl. a Christian Reimer és mtsai. által szerkesztett: „Psychotherapie” valamint „Psychodynamische Psychotherapien” c. köteteket a Springer kiadó gondozásában). A német pszichoterápiás szaklapok anyagát tekintve is úgy tűnik, hogy a testorientált terápiás irányzat – publikációs aktivitása […] Tovább...

Irtzl Károly: „Lábon kihordani” vagy „ágynak esni”?

A betegség lelki jelentősége Az őszi párás, nedves időszakban a kemény téli fagyok beálltáig bőségesen tenyésznek körülöttünk a kórokozó baktériumok. Könnyen előfordulhat, hogy ilyenkor ágynak esik az ember. Egyszer csak ránk tör a tüsszögés, torok- vagy fejfájás, köhögés, hőhullám; csak hogy a leggyakoribb tüneteket említsük. Ilyenkor egy darabig általában hősiesen álljuk a rohamokat, továbbra is […] Tovább...

Napfogyatkozás Egyesület – a gyászolók segítéséért

1996-ban Polcz Alaine és Farkas Lőrincné vezetésével megalakult egy munkacsoport, amelynek tagjai olyan segítő foglalkozású szakemberek, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek gyászoló emberekkel. 1998-2000 között a csoport a Magyar Hospice Egyesület Napfogyatkozás munkacsoportjaként működött. 2001-től – feladatköreinek bővülésével – önálló szervezetté alakult, Napfogyatkozás Egyesület néven. A Napfogyatkozás Egyesület az első hazai szervezet, amely fő céljainak […] Tovább...

SCHMELOWSZKY ÁGOSTON: A pszichoanalízis és a monoteista tradíciók – régi é

A címben megadott fogalmak tisztázása érdekében a következőket kell előre bocsátanunk: Monoteista tradíciók alatt ez esetben az Európában honos monoteista tradíciókat értem, tehát a „könyv vallásait”, a kereszténységet, a zsidóságot és az iszlámot. A korai pszichoanalitikus szerzőket, ha a vallást vizsgálták, elsősorban a monoteista istenképzet kialakulása és ennek lélektani jelentősége általában foglalkoztatta, a specifikus vallási […] Tovább...

Hipnózis – Pszichodráma – Kreativitás

Felhívás workshopra Intenzív önismereti hétvégét tartunk 2005.június 3.-4.-5.-én. A foglalkozásokat pszichoterápiás orvos és pszichológus vezeti. Módszerkombinációval dolgozunk. Csoporthipnózis során szimbólumok átélésével találkozunk tudattalan élményvilágunkkal. Az élmények pszichés feldolgozását pszichodráma és csoportos kreatív alkotás segíti. A csoportfolyamat során megtapasztaljuk a közösség támogató erejét; a pszichodráma helyzetgyakorlataiban új rálátást kapunk élethelyzeti konfliktusokra és új kreatív megoldásra találhatunk. […] Tovább...

Kreatív mozgás kisgyermekek részére – Négyéves kortól

A foglalkozás célja a gyermek mozgásának, kreativitásának fejlesztése. A mozgás koordinációja, térrel való kapcsolata és a test rugalmasságának és hajlékonyságának fejlesztése állnak az előtérben. Ebben az időszakban még nem cél egy adott koreográfia megtanulása, a hangsúly sokkal inkább a saját mozgásminták fejlesztésén van. A foglalkozásokon fontos szerepet kapnak a gyermek életének és fantáziájának alapmotívumai: az […] Tovább...

Irtzl Károly: Mátrix szindróma

A „Mátrix szindróma” A gépek divatját éljük. Körülbelül 300 éve már, hogy lenyűgöznek minket ügyességükkel és gyorsaságukkal, de ami különösen hasznossá teszi őket, az az, hogy megbízhatóak; megfelelő karbantartás mellett holnap is ugyanazt a teljesítményt várhatjuk el tőlük, mint amit ma nyújtottak. A „modern idők” kezdete óta azonban egyre fokozódó mértékben gépies működést várunk el […] Tovább...

Dr. Kopp Mária: Stressz és megbirkózás: a közép- kelet-európai egészség paradoxon

Az aktív férfi korosztályból ma Magyarországon abszolút számban többen halnak meg évente, mint az 1930-as években, azt jelenti, hogy a modern orvostudomány valamennyi rendkívüli eredménye ellenére is tehetetlen ennek az igen fontos kérdésnek a kezelésében, új tudományos megközelítésre van szükség. Gondoljuk csak végig, hogy akkor, amikor még a TBC pusztított, nem fedezték még fel az […] Tovább...

Dr. Zentai Ágnes: Néhány szó a pszichodrámáról – pszichodráma csoport indul

„Kezdetben volt a létezés, de létezés nincs létező lény nélkül, vagy létező dolog nélkül. Kezdetben volt a szó, a gondolat, de a tett még előbb volt. Kezdetben volt a tett, de a tett nincs cselekvő nélkül, nincs olyan tárgy nélkül, amelyre a tett irányul és olyan „te” nélkül akivel a cselekvő találkozik. Kezdetben volt a […] Tovább...

A megjelent cikkek és hozzászólások a szerzők szellemi tulajdonát képezik, sokszorosításuk vagy bármilyen felhasználásuk kizárólag írásbeli engedéllyel lehetséges. Minden cikk és hozzászólás tartalma kizárólag a szerzők magánvéleménye, mely független A Lélekben Otthon szerkesztőségének véleményétől.

A portál készítője és karbantartója: Wired Studio