SZOCIÁLIS ALKALMAZKODÁS ÖNÉRTÉKELŐ SKÁLA

Az orvosok tisztában vannak a szociális interakció fontosságával. A kérdőíveket úgy állítottuk össze, hogy segítse orvosát az Ön helyzetének megítélésében.

Kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre. Minden kérdésre csak egy választ adhat. (A második kérdés esetén 2a-t vagy 2b-t jelöljön) "Helyes" vagy "helytelen" válasz nincs, a válaszokat nem érdemes minősíteni. Ne töltsön túl sok időt egy-egy kérdés megválaszolásával. Azonnali reakciója jobban tükrözi jelen helyzetét, mintha alapos megfontolás után jelölné be a választ.

1. Van Önnek munkahelye?

Ha igen, szívesen látja el a jelenlegi munkáját? Nagyon K özepesen Kicsit Egyáltalán nem
Ha nem, szívesen látja el a háztartás körüli teendőket? Nagyon K özepesen Kicsit Egyáltalán nem

2. Ezt a munkáját/tevékenységét

Nagyon élvezi Valamennyire élvezi Kicsit élvezi Egyáltalán nem élvezi

3. Van-e hobbija/szabad ideje?

Sok Mérsékelt Kevés Egyáltalán nincs

4. Szabad idejének minősége

Nagyon jó Elfogadható Elégtelen

5. Milyen gyakran lép kapcsolatba családtagjaival (pl. házastárs, gyerekek, szülők)

Igen gyakran Gyakran Ritkán Soha

6. Hogyan ítéli meg a családján belüli kapcsolatokat?

Nagyon jó Elfogadható Elégtelen

7. Családtagjain kívül kb. hány személlyel van kapcsolata?

Sokkal Néhánnyal Alig valakivel Senkivel

8. Próbál kapcsolatot teremteni másokkal?

Nagyon aktívan Aktívan Mérsékelten Soha

9. Általánosságban hogyan értékeli családján kívüli személyekhez fűződő kapcsolatát?

Nagyon jó Elfogadható Elégtelen

10. Mennyire fontos Önnek a kapcsolat családtagjain kívüli személyekkel?

Nagyon Valamennyire Kicsit Egyáltalán nem

11. Milyen gyakran keresik meg Önt társasági körének tagjai?

Nagyon gyakran Gyakran Ritkán Soha

12. Figyelembe veszi Ön a társasági szabályokat, jómodort, udvariasságot stb?

Mindig Többnyire Ritkán Soha

13. Mennyire vesz részt a társasági életben?

Teljes mértékben Mérsékelten Alig Egyáltalán nem

14. Érdeklődik-e Ön dolgok, helyzetek, személyek után, ha jobban meg akarja érteni azokat?

Erőteljesen Mérsékelten Alig Egyáltalán nem

15. Szívesen fogalalkozik tudományos, műszaki vagy kulturális témákkal?

Nagyon Mérsékelten Nem jellemző Egyáltalán nem

16. Milyen gyakran okoz Önnek nehézséget, hogy véleményét másokkal közölje?

Soha Néha Gyakan Mindig

17. Milyen gyakran érzi úgy, hogy visszautasítják, kizárják a társaságból?

Soha Néha Gyakan Mindig

18. Mennyire tartja fontosnak külső megjelenését?

Nagyon Mérsékelten Alig Egyáltalán nem

19. Nehéz Önnek erőforrásait és jövedelmét megfelelően alakítania?

Soha Néha Gyakan Mindig

20. Képes Ön arra, hogy vágyainak és szükségleteinek megfelelően szervezze meg környezetét?

Nagyon Mérsékelten Alig Egyáltalán nem