ÖNÉSZLELÉS KÉRDŐÍV

A lelki egészség legfontosabb alapjai az egyén önelfogadása, önbizalma, valamint a mások irányában való hasonló elfogadás és bizalom. Ezen attitűdök meghatározzák, hogyan észleli az egyén a különböző helyzeteket, és jellemző viselkedésjegyek kialakulásához vezetnek.

Az itt közreadott teszt segít saját viselkedési attitüdjeinek azonosításában. A részletek megismeréséhez olvassa el az ide vonatkozó cikket is!

Kérem jelölje, mely állításokat tartja önmagára igaznak!

1. Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy mások jobbak nálam.

Igen Nem
2. Sokszor gyanúsnak tartom mások indítékait. Igen Nem
3. Általában másokra hagyom, hogy döntsenek helyettem. Igen Nem
4. Gyakran haragszom másokra. Igen Nem
5. Hajlamos vagyok másokra hagyni a felelőséget. Igen Nem
6. Általában jól érzem magamat. Igen Nem
7. Gyakran nehezemre esik, hogy közel kerüljek az emberekhez. Igen Nem
8. Gyakran érzem, hogy nem bízhatok meg az emberekben. Igen Nem
9. Általában a saját elképzelésemhez tartom magamat. Igen Nem
10. Jobban szeretem, ha mások vezetnek. Igen Nem
11. Általában nyiltan kifejezem az érzéseimet másoknak. Igen Nem
12. Gyakran tudom előre, hogy nem kapom meg amit akarok. Igen Nem
13. Hátsó gondolatra gyanakszom, amikor kérnek tőlem valamit. Igen Nem
14. Gyakran érzem magam szánalmasnak. Igen Nem
15. Ha kérek másoktól valamit, általában nem adok esélyt a visszautasításra. Igen Nem
16. Nem kérek, hanem megmondom másoknak, mit kell tenniük. Igen Nem
17. Hajlamos vagyok másokat okolni, ha a dolgok rosszul mennek. Igen Nem
18. Megtudom mások véleményét is, mielőtt őket is érintő döntést hozok. Igen Nem
19. Hajlamos vagyok rossz színben feltüntetni magamat. Igen Nem
20. Ha megkérdeznek, gyakran nem tudom megmondani, mit akarok. Igen Nem
21. Általában meggondolom, mit mondok el másoknak magamról. Igen Nem
22. Legtöbbször odafigyelek, és figyelembe veszem mások szempontjait. Igen Nem
23. Lényegében szeretem a munkámat. Igen Nem
24. A konfliktusokkal általában nyiltan kezelem. Igen Nem
25. Ritkán mondok nemet, ha megkérnek valamire. Igen Nem
26. Hajlamos vagyok gúnyosan reagálni. Igen Nem
27. Nehezemre esik, hogy másokhoz forduljak. Igen Nem
28. Általában kreatív megoldásokat találok a problémákra. Igen Nem
29. Ha egy kérést visszautasítok, utána gyakran rossz a lelkiismeretem. Igen Nem
30. Sokszor félek attól, hogy mit gondolnak az emberek rólam. Igen Nem
31. Általában nem vállalok felelőséget. Igen Nem
32. Hajlamos vagyok másokat magamnál fontosabbnak tartani. Igen Nem
33. Könnyen úgy érzem, hogy kritizálnak. Igen Nem
34. Gyakran úgy érzem, én vagyok az egyetlen, aki jól meg tudja oldani a feladatot. Igen Nem
35. Nem hiszem, hogy a konfliktusokat nyiltan meg lehet oldani. Igen Nem
36. Általában szeretem az elképzeléseimet megbeszélni másokkal. Igen Nem
37. Ritkán dicsérek meg másokat. Igen Nem
38. Általában nehezen tudom elrendezni a problémáimat. Igen Nem
39. Ritkán kapok visszajelzést a viselkedésemről. Igen Nem
40. Kimutatom elismerésemet másoknak, azért amit tesznek. Igen Nem
41. Gyakran kapok elismerést azért, amit teszek. Igen Nem
42. Hajlamos vagyok következetlen lenni abban, amit másoknak mondok. Igen Nem
43. Hamar megkritizálok másokat. Igen Nem
44. Gyakran érzem sértve magamat. Igen Nem
45. Általában hagyom, hogy mások döntsenek helyettem. Igen Nem
46. Gyakran ellenséges vagyok másokkal. Igen Nem
47. Gyakran türelmetlen vagyok az emberekkel. Igen Nem
48. Legtöbbször örömmel vonódok be, kötelezem el magamat feladatokra. Igen Nem
49. Általában számításba veszem mások akaratát és szükségleteit. Igen Nem
50. Szeretem elkerülni a szemkontaktust. Igen Nem
51. Gyakran neheztelek másokra. Igen Nem
52. Ritkán fejezem ki mit akarok. Igen Nem
53. Nem szoktam megkapni, amit szeretnék. Igen Nem
54. Hajlamos vagyok magányosnak érezni magamat. Igen Nem
55. Az emberek idegesítőek. Igen Nem
56. Ha meg akarok valamit tudni, azt megkérdezem. Igen Nem
57. Másokkal kapcsolatos feltételezéseimet általában ellenőrzöm. Igen Nem
58. Igyekszem nem megbántani másokat. Igen Nem
59. Gyakran elgondolom, hogyan vághatnék vissza másoknak. Igen Nem
60. Általában megmondom az embereknek, hogy mit gondolok. Igen Nem
61. Általában elnézést kérek, ha valami hibát követtem el. Igen Nem
62. Készséggel elfogadom, hogy az emberek néha „nem”-et mondanak nekem. Igen Nem
63. Hajlamos vagyok gyorsan következtetéseket levonni. Igen Nem
64. Ritkán mondom meg másoknak, hogy valójában mit érzek. Igen Nem
65. Általában egyetértek azzal, amit mások mondanak. Igen Nem
66. Gyakran érzem másodrendűnek magamat. Igen Nem
67. Gyakran nincs kedvem a munkámhoz. Igen Nem
68. Gyakorta érzem csüggedtnek magamat. Igen Nem
69. Hajlamos vagyok mások akaratát és szükségleteit figyelmen kívül hagyni. Igen Nem
70. Általában nézeteiktől függetlenül tisztelem az embereket. Igen Nem
71. Készséggel vállalok felelőséget. Igen Nem
72. Hamar elvetem mások ötleteit. Igen Nem
73. Legtöbbször félek felzaklatni másokat. Igen Nem
74. Rendszeresen keresem mások visszajelzéseit. Igen Nem
75. Szeretem mások érvelésében a hibát felfedezni. Igen Nem
76. Gyakran vannak negatív gondolataim másokkal és önmagammal kapcsolatban. Igen Nem
77. Általában másokkal egyenlőnek érzem magamat. Igen Nem
78. Gyakran gondolom, hogy nem fogok tetszeni másoknak. Igen Nem
79. Hajlamos vagyok másokra hagyatkozni. Igen Nem
80. Az emberek gyakran nem boldogulnak velem. Igen Nem

 

Életkor: év
Nem: Férfi